Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

figure8
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viaimchuckbasss imchuckbasss

January 24 2015

figure8
1735 c7b6
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaawakened awakened
figure8
Reposted fromkattrina kattrina viaawakened awakened
figure8
6387 8829
Reposted fromShini Shini viaawakened awakened

January 22 2015

figure8
5524 fde5
Reposted fromaammaazing aammaazing viaimchuckbasss imchuckbasss

November 24 2014

figure8
4107 d465 500
Reposted frommisswindy misswindy viabigevilgrin00 bigevilgrin00
figure8
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viasmutnazupa smutnazupa
figure8
7060 f8ed
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa
figure8
6238 8485 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
1345 28e5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
figure8
Miłość oprócz te­go, że jest po­win­na być jeszcze piękna. Aby mogła przet­rwać, mu­si być szlachet­na. Może być trud­na, ale nie może być niewłaści­wa. Mo­ja była niewłaściwa. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viasmutnazupa smutnazupa
figure8
1160 321f 500
Reposted fromuri uri viabigevilgrin00 bigevilgrin00

November 23 2014

5446 8e15 500
Reposted fromomnia omnia viakarmazynowa karmazynowa
figure8
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 17 2014

figure8
6807 859a 500
Radio armageddon!!!
figure8
0776 e707
figure8
3361 83f3
Reposted frompekosia pekosia viagreysanatomy greysanatomy
figure8
Są chwile, gdy coś z ciebie uchodzi, kiedy świat przestaje się kręcić, a ty uświadamiasz sobie, że nic cię nie uratuje. I nieważne, jak mocno walczysz, i tak spadniesz. I to jest przerażające.
— Meredith Grey "Grey's Anatomy"
figure8
To ostry ból. Z czasem przerodzi się w przewlekły. Przewlekły - to znaczy, że będzie stały, może nie bezustanny. Może to również znaczyć, że się od niego nie umrze. Nie będzie się go czuło w każdej minucie, ale niewiele będzie dni wolnych od niego.
— Alice Munro "Miłość dobrej kobiety"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl